စက်ရုံခရီးစဉ်

ကုမ္ပဏီစည်းမျဉ်း- ရိုးသားမှုသည် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးသည် ဘဝဖြစ်သည်။

ထုတ်လုပ်မှု အယူအဆ- တင်းကျပ်စွာ စီစဉ်ခြင်းနှင့် ထိရောက်သော အလုပ်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အယူအဆ- ဖန်တီးရန် လက်တွဲ၍ ထုတ်ကုန် ကွဲပြားမှု။

ဝိညာဉ်ရေးရာအယူအဆ- စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် လက်တွေ့ကျမှု၊ ရှေ့ဆောင်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။

xiantang-1
xiantang-2